njic24E

Ubezpieczenie

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
dla zawodników Klubu Sportowego „STADION ŚLĄSKI”

1. Generali T.U. S.A.

2. POLISA nr 80132150447 (okres ubezpieczenia do 26.09.2020 do 25.09.2021)

3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej:
a) śmierć ubezpieczonego wskutek NW – 15.000 ZŁ
b) trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW – system świadczeń mieszanych – 15.000 zł
c) taela uszczerbków wg Załącznika nr  do OWU – limit 9.740zł
d) uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu – 15.000 zł
e) koszty leczenia NNW w RP – 2.000 zł
f) koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek NW – 500 zł
g) zwrot kosztów rehabilitacji – 1000 zł
h) naprawa lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – następstwa NW na terenie RP – 4.500 zł
i) koszty przeszkolenia zawodowego inwalidy – 4.500 ZŁ

5. Zakres ubezpieczenia: pełny

Zgłoszenia szkody prosimy dokonywać poprzez formularz w poniższym linku oraz w następujących krokach:

https://www.generali.pl/claimonweb/frontend/

  1. Zgłoś sprawę
  2. Szkoda z ubezpieczenia NNW,
  3. Otwórz formularz

W przypadku pytań lub ewentualnych problemów w związku ze zgłoszeniem szkody prosimy o kontakt z Panem Sebastianem Radek pod nr 730 298 777.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony i polubienia profilu naszego partnera oraz do skorzystania z szerokiej oferty ubezpieczeń!

https://www.facebook.com/SebastianRadekUbezpieczenia

http://radekubezpieczenia.pl/