njic24E

Ubezpieczenie

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
dla zawodników Klubu Sportowego „STADION ŚLĄSKI”

1. TUiR „WARTA” S.A.

2. POLISA nr 908574951344 (okres ubezpieczenia do 26.09.2019 do 25.09.2020)

3.Zakres ochrony ubezpieczeniowej:

– śmierć ubezpieczonego wskutek NW – 10.000 zł
– trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW 10.000 zł
– koszty leczenia NNW w RP – 2.000 zł
– zwrot kosztów rehabilitacji – 500 zł
– naprawa lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – następstwa NW na terenie RP – 2.500 zł
– koszty przeszkolenia zawodowego inwalidy – 2.500 ZŁ

5. Zakres ubezpieczenia: pełny (całodobowy)

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia od NNW znajdują się: na stronie internetowej TUiR „WARTA” S.A.

Zgłoszenia szkody prosimy dokonywać poprzez formularz w poniższym linku lub pod nr +48 502 308 308

W przypadku pytań lub ewentualnych problemów w związku ze zgłoszeniem szkody prosimy o kontakt pod nr 730 298 777.