Lewa kolumna dotyczy zawodników Klubu Sportowego „Stadion Śląski” Chorzów

Informujemy, że jest możliwość ubiegania się od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym Państwa dziecko jest objęte polisą ubezpieczeniową zwrotów kosztów poniesionych z tytułu leczenia oraz rehabilitacji dziecka, lecz pod warunkiem, że uraz którego dozna Państwa dziecko zostanie zgłoszone do Towarzystwa ubezpieczeniowego.

Ośrodek Rehabilitacji Fizjo Factory posiada właściwego lekarza, który prowadząc od samego początku leczenie Państwa syna, po jego zakończeniu wystawi Państwu zaświadczenie niezbędne do przedstawienia w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, przy ubieganiu się o zwrot kosztów leczenia oraz rehabilitacji, zgodnie z warunkami ubezpieczenia.

Do takiego zaświadczenia Ośrodek Rehabilitacji Fizjo Factory wystawi Państwu faktury VAT za wykonane usługi (najlepiej brać FV od razu po zakończeniu serii zabiegów – uzgodnić z Fizjo Factory), których kopie także należy przesłać do swojego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, aby na ich podstawie uzyskać zwrot kosztów.