[alc_box title=”Historia”]

Historia naszego klubu

 Historia rozpoczęła się na początku 1962 r. z inicjatywy gen. Jerzego Ziętka.
„Ambicją inicjatorów i założycieli Wojewódzkiego Ośrodka Metodyczno – Szkoleniowego KS STADION przy Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie było powołanie do życia, pod każdym względem, wzorcowej placówki, która szkolić i wychowywać będzie młode kadry piłkarzy, tak potrzebne do kontynuowania wspaniałych tradycji piłkarstwa na Śląsku i w Zagłębiu.”

Lata pięćdziesiąte to czas budowy reprezentacyjnego, dedykowanego mieszkańcom Śląska i Zagłębia centrum wypoczynku – Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Na jego terenie, w 1956 r., oddany został do użytku największy w Polsce , jeden z najbardziej okazałych obiektów sportowych w Europie – STADION ŚLĄSKI – wraz z kompleksem urządzeń pomocniczych. Otworzyło to ogromne możliwości nie tylko sportowo-widowiskowe, ale także szkoleniowo-wychowawcze. Na początki 1962 roku, generał Jerzy ZIĘTEK zwołał zebranie sportowego aktywu województwa, na którym przedstawił projekt zorganizowania w oparciu o bazę Stadionu Śląskiego, wzorcowego ośrodka metodyczno-szkoleniowego piłki nożnej. W skład Komitetu Organizacyjnego weszli następujący działacze: Kazimierz RACZEK, Julian KOBA, Marian SOSNOWSKI, Wiesław KADZIELAWA, Stanisław KOWALEWSKI, Józef SZEWCZYK, Jakub HONKISZ, Alojzy BORYS, Bernard WĄS, Paweł NOWARA, Mikołaj BEJLOUNG, Norbert PAŃKA, Ginter PONTKE, Zachariasz BARTCZAK, Jan GORUS, Władysław PETRYCH, Waleria RECZEK, Andrzej SZERANC, Stanisław LEŚNIAK, Jerzy ŚWIERAD i Stanisław LUKA.

15 kwietnia odbyło się konstytucyjne zebranie wyborcze. Wzięło w nim udział 58 osób. Wybrano władze klubu i zatwierdzono plan działania na najbliższe lata.

Pierwszy zarząd nowego klubu nazwanego KS STADION przy WPKiW ukonstytuował się w następującym składzie: prezes- mgr Wiesław KĄDZIELAWA, wiceprezesi – mgr Stanisław KOWALEWSKI i Józef SZEWCZYK, sekretarz – Jakub HONKISZ, zastępca sekretarza – inż. Jerzy ŚWIARD, skarbnik – Zachariasz BARTCZAK, członkowie zarządu – Witold MYŚLIWIEC, Jan GORUS, Józef KOZŁOWSKI, Józef MATUSZEK, Gwidon BRZUSZKIEWICZ i Bernard WĄS.
Prawa stowarzyszenia klub otrzymał 11 maja 1962 r.

Wstępny nabór odbył się w maju i czerwcu 1962 r. Zgłosiło się wówczas 800 chłopców w wieku 12-15 lat. Ze względu na prowadzenie zajęć w 5 grupach, liczbę tę zredukowano do ok. 150. Pierwszą kadrę trenerską tworzyli: mgr Z. Wolny, R. God, J. Herisz, mgr Pielesz, mgr J. Przybyła pod okiem kierownika szkolenia – mgr A. Chrószcza. Na uwagę zasługuje fakt, że kierownictwo ośrodka żywo interesowało się postępami swoich podopiecznych w nauce. Trenerzy odwiedzali szkoły, konsultując się z wychowawcami klas. Zaś uczniowie-piłkarze „wyposażeni” zostali w indywidualne dzienniczki, w których dwa razy w roku wychowawca szkolny wpisywał swoje uwagi na temat zachowania i postępów w nauce…

W 2005 r. Klub zyskał status Organizacji Pożytku Publicznego.

[/alc_box]