Ubezpieczenie 2020/21 – informacje

GRUPOWE UBEZPIECZENIE ORAZ PŁATNOŚĆ SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZA OKRES UBEZPIECZENIOWY 01.10.2020 – 30.09.2021.

Zarząd Klubu informuje, iż od dnia 1 października 2020 roku nasze grupy młodzieżowe będą objęte obowiązkową ochroną ubezpieczeniową grupową w GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń S.A..

Powyższa zmiana „ubezpieczyciela” podyktowana jest korzystniejszymi warunkami ochrony ubezpieczeniowej dla sportowców w stosunku do tej którą mieliśmy obecnie. W jej zakres wchodzą następujące warunki ubezpieczenia :

L.P.

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

SUMA UBEZPIECZENIA

1

Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW

15.000 zł

2

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW

15.000 zł

3

Tabela uszczerbków wg Załącznika nr 1 do OWU

limit 9.750 zł

4

Uraz nie powodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu u Ubezpieczonego

15.000 zł

5

Koszty leczenia – następstwa NW

2.000 zł

6

Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek nieszczęśliwego wypadku

500 zł

7

Koszty rehabilitacji – następstwa NW

1.000 zł

8

Naprawa lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – następstwa NW

4,500 zł

9

Koszty przeszkolenia zawodowego inwalidy – następstwa NW

4.500 zł

10

Zakres ochrony

PEŁNY (całodobowy)

Koszt ubezpieczenia rocznego zawodnika wynosi 100 zł.

Powyższą kwotę należy wpłacać na konto nr 67 2490 0005 0000 4600 8176 0326 do dnia

30 września 2020 r. w tytule przelewu z dopiskiem :

Ubezpieczenie syna np. Jan NOWAK rocznik 2005”

Ponadto informujemy, że ubezpieczając dziecko w klubie nie ma obowiązku ubezpieczania po raz kolejny dziecka w szkole !

Rodzice, którzy ubezpieczą swoich synów indywidualnie muszą dostarczyć do siedziby klubu poprzez trenera kopie swojej polisy. Polisa ta musi obejmować wyczynowe uprawianie sportu.

Szczegółowe informacje oraz warunki ubezpieczenia zostaną zamieszczone na stronie klubowej z chwilą wejścia w życie niniejszej Polisy.

Zarząd Klubu