Zmiana ubezpieczyciela i sposobu płatności

Zarząd Klubu informuje, iż od dnia 1 października 2019 roku nasze grupy młodzieżowe będą objęte obowiązkową ochroną ubezpieczeniową w TUiR WARTA S.A., na okres 01.10.2019 – 30.09.2020 r..

Powyższa zmiana „ubezpieczyciela” podyktowana jest korzystnymi warunkami ochrony ubezpieczeniowej dla sportowców w stosunku do tej którą mieliśmy obecnie. W jej zakres wchodzą następujące warunki ubezpieczenia :

– suma ubezpieczenia – 10.000 zł, – zwrot kosztów leczenia poniesionych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem objętym ochroną na terytorium kraju i za granicą, w ramach kosztów leczenia odpowiedzialność za koszty rehabilitacji – 2.500 zł – 1% uszczerbku = 1% sumy ubezpieczenia, – całodobowa ochrona NNW bez względu na to, gdzie w danym momencie ubezpieczony przebywał ( w kraju czy za granicą ), m.in. w czasie nauki / zajęć, w drodze do lub ze szkoły, także w czasie różnych zajęć pozalekcyjnych, w tym podczas uprawiania sportu (wyczynowo i rekreacyjnie) oraz życiu prywatnym, – ubezpieczenie obejmuje również wypadki powstałe podczas kolonii, obozów i „zielonych szkół”, a także podczas ferii, wakacji i dni świątecznych.

Koszt ubezpieczenia rocznego zawodnika wynosi 130 zł. Powyższą kwotę należy wpłacać na konto nr 67 2490 0005 0000 4600 8176 0326 do dnia 20 września 2019 r.
Ponadto informujemy, że ubezpieczając dziecko w klubie nie ma obowiązku ubezpieczania po raz kolejny dziecka w szkole !!!

Szczegółowe informacje oraz warunki ubezpieczenia zostaną zamieszczone na stronie klubowej z chwilą wejścia w życie niniejszej Polisy.

Zarząd Klubu