njic24E

Miasto Chorzów przyznało dotacje

Urząd Miasta Chorzów poinformował o przyznaniu dotacji na „realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenie pozalekcyjnych zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą szkolną i akademicką zamieszkałą w Chorzowie, w dziedzinie sportu i rekreacji w poszczególnych dyscyplinach sportowych na okres 08.02.-17.12.2021 r.” Klub Sportowy Stadion Śląski otrzymał dotację w wysokości 27 975zł.

Wysokość środków przeznaczonych na prowadzenie zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą w dziedzinie sportu i rekreacji w poszczególnych dyscyplinach sportowych w budżecie miasta na 2021 rok w rozdz.92605 § 2820 zad. 010027 wynosi – 450 000 zł.

Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym ostatnim dniem składania ofert był dzień 21.12.2020 r. W tym terminie wpłynęło 31 ofert. Komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie 30 ofert. Kwota bazowa na 2021 r. wynosi 70 zł.

Kwoty dotacji wyliczono zgodnie ze wzorem i zasadami przyjętymi w Zarządzeniu Nr OR.237.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19.11.2020 r. (Załącznik Nr 2 do Regulaminu) biorąc pod uwagę przyjętą kwotę bazową. Łączna kwota dotacji zaproponowana przez Komisję Konkursową to 420.981 zł.

źródło: UM Chorzów

Inne artykuły